Je zlo prirodzený stav človeka?

sep 2, 2012 | Zákon, hriech

Je zlo prirodzený stav človeka? A keď áno, tak prečo Boh jednoducho nezničí človeka, keď sám človek momentálne ničí všetko živé?  

 

(Pýta sa: Alexander, 14.11.2010)
Odpovedá: Maxim Balaklitsky

 

Alexander!

 

Áno, kvôli pádu do hriechu, teda rozdeleniu človeka s Bohom ako zdrojom spravodlivosti, sa zlo stalo neoddeliteľnou súčasťou podstaty človeka.

Ale na začiatku to tak nebolo. Prvý človek bol spravodlivý pred Bohom, nachádzal sa v stave mieru s Ním, žil podľa Jeho rád a bol dobrý.

„Prečo Boh jednoducho nezničí človeka“ – na danú otázku odpovedá celá Biblia: lebo Boh je láska a zničiť vlastné stvorenia je pre Neho najťažšia vec. Protirečí to Jeho prirodzenosti.

Slovo „jednoducho“ tu vôbec nemôžeme ani použiť. On je náš Otec. Vy dokážete spojiť pojem otcovstva s vraždou detí? Otec dáva život a chráni ho, nie berie. Ako to môže byť jednoduché? Dokázali by ste sa takto zachovať ku svojim neposlušným deťom? Čo môže byť ešte viac neprirodzenejšie? Aké šťastie, že ako rodičia nemusíme v takom objeme riešiť osud našich detí!

Boh nezničí človeka, pretože to nie je nevyhnutné. Človek už aj tak stratil večný život a je smrteľný. Všetko, čo len by stačilo Bohu urobiť, je len zobrať od človeka ochranu, teda svoju prítomnosť a človek prestane existovať tak, ako zhasne vykrútená žiarovka.

Namiesto toho má Boh iný plán: „Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil“ (Ján 3,17). Všetky Jeho sily sú nasmerované na našu záchranu od hriechu, aby človek nemal sklony k hriechu. Keď sa to stane, človek bude konať dobro a nie zlo, bude podľa Božej vôle budovať, a nie búrať.

 

 

S pozdravom,
Maxim

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív