Je narodenie „mrzákov“ Božia vôľa?

sep 2, 2012 | Spasenie

Vravíte, že narodenie „mrzákov“ nie je Božia vôľa, ale koho vôľa to je? Čo keď sa otec dozvie, že jeho dieťa sa narodí ako postihnuté a má možnosť to napraviť, nevyužije túto možnosť? A Boh nič nerobí! Viem, že mi odpoviete, že treba byť silný, modliť sa a pod. Skúste to vysvetliť ľuďom, ktorí sa hrozne trápia pre ich telesné nedostatky, zatiaľ čo iní morálni „degeneráti“ si veselo žijú. Nečudo, že sú naštvaní na Boha.

(Píše: Michal, 23.5.2010)
Odpovedá: Andrej Bedrá

 

Dobrý deň, Michal.

 

Myslím, že mám morálne právo odpovedať na vašu otázku, pretože mám  nevyliečiteľnú chorobu (diabetes mellitus typ 1 t.j. cukrovka). Som práve ten „narodený mrzák“, no moje postihnutie nevidno navonok, ale je uložené v génoch a dedí sa (môj otec zomrel na cukrovku). A prejavuje sa nielen pri narodení, ale neskôr. V mojom prípade sa choroba prejavila potom, ako som odovzdal svoj život Bohu, ale ja nie som na Neho naštvaný.

 

Odpoveď Vám dám vo forme príbehu.

 

Jeden muž kúpil byt, urobil v ňom peknú rekonštrukciu a dal ho do užívania jemu blízkym ľuďom. Nie za poplatok, ale len za „ďakujem.“ On nich očakával len jedno – udržiavať byt v dobrom stave. Na toto bolo treba len dodržiavať dohodnuté pravidlá používania. Ale títo ľudia počúvali ohováračské reči inej osoby, a namiesto vďačnosti, začali majiteľov upodozrievať zo zlých úmyslov a pustili žiť toho ohovárača do ich bytu, aby spolu mohli žiť. Spolu porušili všetky pravidlá majiteľa a pokazili všetko, čo sa len dalo pokaziť. Zničili celú komunikáciu a byt doviedli do veľmi zlého stavu, kde už nič nefungovalo.

 

Dvere sa nedali zavrieť, kohútiky tiekli, elektrické prístroje nefungovali. Keď sa už v byte nedalo žiť, nájomníci spolu s ohováračom začali zo všetkého obviňovať majiteľov.

 

Čo by ste vy, Michal, povedali nájomníkom na obvinenia, keby ste boli na mieste majiteľa?

 

Keď planéta vyšla z rúk Stvoriteľa, Písmo hovorí: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ (1. kniha Mojžišova 1,1-31)

 

Pozerajúc sa na Zem, Boh – keďže je dokonalý a sám pozná, čo je dokonalosť – nenašiel  na zemi, v prírode, ani u zvierat alebo u ľudí žiadny nedostatok. Naopak – „všetko bolo veľmi dobré.“ Potom sa tam usadili ľudia na bývanie, nie za poplatok, ale za „ďakujem“, za jednoduché „vďaka“. Dostali určité pravidlá, ktoré keby dodržiavali, tak by mohli žiť šťastne na veky vekov.

 

Ale my, ľudia sme počúvali satana a pustili sme ho k sebe. No, spolu sme si  nagazdovali!

 

Ktorý z Božích darov sme nepokazili alebo neprekrútili? Rodinné vzťahy, jedlo, príroda …  je toho veľa na zozname – aj my sami a náš organizmus. Vari je Boh vinný za všetko to utrpenie? No, ľudia si neurobili z toho ťažkú hlavu. Väčšina ľudí slúži vinníkovi utrpenia, žijú podľa jeho zákonov, ale zodpovednosť za dôsledky sa hádže na Boha.

 

Potom sa ľudia pýtajú: „Prečo Boh nezasiahne?“. Ale On zasahuje! Ježiš osobne prišiel na zem pred 2000 rokmi, aby  zasiahol.

 

Toto  povedal o účele  Svojho príchodu: „Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie.“ (Lukáš 4,18)

 

Neprišiel kvôli celkovému uzdraveniu všetkých. Prišiel o tom kázať. Celkové uzdravenie bude v budúcnosti. No preto, aby uverili v Jeho túžbu a schopnosť liečiť a darovať život – uzdravoval a kriesil mŕtvych. Ale uverilo mnoho ľudí Jeho dobrým úmyslom? Ja verím, že On je ochotný a schopný ma vyliečiť a dať mi večný život.

 

Ježiš o tom kázal a ukázal svoje schopnosti v praxi. Ale najskôr treba poraziť príčinu chorôb, utrpenia a smrti – je to hriech, nevera a vzbura proti Bohu. Ak by uzdravil všetkých, ale ponechal hriech, potom sa všetko veľmi rýchlo vráti na svoje miesta. Hriech a nevera – to je najdeštruktívnejšia sila vo vesmíre.

 

Boh je dobro. Satan je zlo. Správne pochopenie tohto je oveľa hodnotnejšie ako fyzické zdravie. Boh nezastavuje ten tok bolesti, ktorý ide od satana, pretože ľudia ešte nepochopili „kto je kto“ – a tí, ktorí pochopili, sa odvrátili od satana, aby slúžili Tomu, kto je Láska, dobro a dostali z Jeho ruky uzdravenie od akejkoľvek choroby a aj večný život.

 

Ježiš prišiel kázať o tejto Božej vôli a ja mu verím!

 

Michal, pozývam vás, aby ste sa odvrátili od falošných obvinení satana, – pretože „On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.“ (Ján 8,44) – a uverte Bohu, pretože  „my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom“ (1. list Jána 4,16)

 

 

S pozdravom,
Andrej

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

 

Archív