Je možné žiť s mužom bez lásky voči nemu?

sep 2, 2014 | Sex, erotika a intímne

Otázka: „Dobrý deň! Mám na Vás otázku ohľadom svojej dcéry. Má nádhernú rodinu: muža, ktorý ju miluje a maličkú dcérku. No dcéra chce odísť od muža, pretože ona ho nemiluje. Pritom ona často chodí do cirkvi a modlí sa, postí sa. Je možné žiť s mužom bez lásky voči nemu z pohľadu pravoslávnej cirkvi? Vopred ďakujem za odpoveď.

 

 

(Pýta sa: Oľga, dňa 24.8.2014)
Odpovedá: Natália Amosenkova

 

Dobrý deň Oľga!

Na vašu otázku Vám odpoviem Vám z uhla pohľadu Biblie, pretože biblický pohľad je najdôležitejší. Nebol to Boh, kto vymyslel také obrovské množstvo cirkví a On vidí úprimné srdcia ľudí v rôznych cirkvách a počuje ich modlitby, ktoré vychádzajú zo srdca.

Je dobré, že vaša dcéra má nádhernú rodinu, a aj to, že kráča k Bohu na modlitbe. No Vaša dcéra je v nebezpečenstve a Vy, ako mama, jej môžete a musíte pomôcť.

Po prvé,  modlite sa za ňu, za jej rodinu, a zato, aby Boh, ktorý je láska, vložil do jej srdca lásku k mužovi. Biblia nedáva právo na rozvod pri akýchkoľvek okolnostiach. Manželstvo je raz a navždy. Rozvod sa pripúšťa iba v prípade, keď existuje faktická nevera z opačnej strany, no pri nevere rozvod nie je povinný. Je možné odpustenie rovnako, ako Boh mnohokrát odpúšťa nám, keď sme Mu duchovne neverní.

Prečítajte si, prosím, začiatok 19. kapitoly evanjelia Matúša: „Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galiley a prišiel do končín judských za Jordánom. 2 A nasledovali Ho veľké zástupy a uzdravoval ich tam. 3 Pristúpili k Nemu farizeji a pokúšali Ho: Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu? 4 Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? 5 A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, 6 takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! 7 Povedali Mu: A tak prečo Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepustiť [ju]? 8 Odpovedal im: Mojžiš vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak. 9 Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu – ak len nie pre smilstvo – a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží]. 10 Povedali Mu učeníci: Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa! 11 Odpovedal im: Nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Porozprávajte sa s Vašou dcérou o tom, čo ste sa dozvedeli. Povedzte jej, že nemá význam postiť sa a modliť sa, ak má v srdci hriech a nevyzná ho.

 

S pozdravom,
Nataša

 

zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív