Aký je ideálny manžel, ženích podľa Biblie?

sep 2, 2012 | Domov, rodina a manželstvo

Aký je ideálny manžel, ženích podľa Biblie? Prosím uviesť citáty z Biblie.

(Pýta sa: Victoria, 11.4.2010), 
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

Mier a pokoj Vám, Victoria!

 

Na túto otázku zaujímavo odpovedá židovská tradícia.

Každý piatok pri západe slnka, kedy sa začína Biblická sobota, židovske rodiny vítajú Sabbath. To je radostná udalosť – spomienka na vznik Zeme a všetkých jeho obyvateľov, narodeniny Zeme.

 

Na počesť tejto radostnej udalosti je na stole špeciálna sobotná večera, ale jedlo nie je témou Vašej otázky. Nás zaujímajú texty Písma Svätého, ktoré Židia čítajú pred týmto jedlom.

 

Na pamiatku, že korunou stvorenia nebola planéta Zem, ale ľudia, pre ktorých bola stvorená (t.j. pre muža a ženu), Židia čítajú texty, ktoré im pripomínajú, ako sa muž a žena aspoň približne podobali na ich nevinných predkov.

 

Žena vstane a číta svojmu manželovi Žalm 1,1-6:

„Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, 2 ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. 3 Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. 4 Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. 5 A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.“

 

Manžel vstane a číta pre manželku Príslovia 31,10-31:

„Kto nájde súcu ženu? Jej hodnota vysoko je nad korále. 11 Srdce jej muža jej dôveruje a zisk mu nebude chýbať. 12 Robí mu dobre, a nie zle, po všetky dni svojho života. 13 Stará sa o vlnu a ľan, rada pracuje usilovnými rukami. 14 Podobá sa obchodným lodiam, zďaleka prináša svoju potravu. 15 Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti, aj svojim služobníčkam, čo im patrí. 16 Pomýšľa na pole a kupuje ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. 17 Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená. 18 Presviedča sa, že jej zisk je dobrý, ani v noci nezhasne jej svieca. 19 Rukami siaha po praslici a jej prsty držia vreteno. 20 Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. 21 Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. 22 Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur sú jej odevom. 23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so staršími krajiny. 24 Vyrába košele a predáva ich, i opasky kupcom dodáva. 25 Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. 26 S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie. 27 Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti. 28 Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli: 29 Mnohé ženy sa ukázali statočné, ale ty si ich všetky predstihla. 30 Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. 31 Dožičte jej z ovocia rúk a nech ju jej skutky chvália v bránach!“

 

Toto sa opakuje každú sobotu, po celý život.

Myslím si, že keď to budeme robiť takto alebo si to aspoň prečítame sami sebe, otvorí sa nám veľmi hlboký duchovný význam týchto biblických pasáží a uvedomíme si, aký je dokonalý manžel a dokonalá žena v očiach Boha.

 

S pozdravom,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív