Ako si nájsť milovaného muža a prežiť s ním celý život

júl 5, 2013 | Čas myšlienok

Čo robí ženu naozaj šťastnou? Útulný dom, zdravé deti, úspešný manžel, peniaze, spoločné rekreácie a zábavy, úcta ostatných ľudí, samozrejme, toto všetko pomáha žene sa cítiť šťastnou. Ale existuje niečo, bez čoho ženské šťastie neexistuje – je to láska svojho manžela.

V hĺbke svojej duše chce každá žena prežiť celý svoj život s milovaným mužom.

Ako teda vyzerá príťažlivá a žiaduca žena v očiach mužov? Ona prijíma muža, má vnútorný pokoj, šťastne a s láskou sa stará o domáce pohodlie, je ženská a veselá.

Prijatie muža, vnútorný pokoj, starostlivosť o domáci „krb“ prebudia v mužovi pocit obdivu a dajú mu pocit pokoja a šťastia. Šarm a radosť zo života očarúvajú muža a prebúdzajú v ňom túžbu brániť a chrániť ženu pred nebezpečenstvom. V takýchto chvíľach v ňom vzniká špeciálne želanie nežne a odovzdane sa starať o ženu.

Prijatie muža.  

Na to, aby si žena mohla vybudovať harmonický vzťah s mužom, mala by ho prijať  takého, aký je, vážiť si jeho dôstojnosť, ktorá je v každom človeku, obdivovať jeho statočnosť, zabezpečiť mu čestné miesto vo svojom srdci a živote, dovoliť mu byť lídrom, ochrancom a živiteľom, prejaviť svoju dobrú vôľu a pochopenie.

Prijatie muža znamená, že je prijímaný taký, aký je dnes, bez akýchkoľvek zmien. Keď žena prijíma muža, tak mu priznáva jeho právo byť samým sebou, dovoľuje mu ísť jeho predurčenou cestou v živote. Niekedy sa môže zdať, že táto životná cesta vedie očividne k tomu najhoršiemu, ale práve takáto cesta dáva mužovi príležitosť prijať ponaučenia, lekcie v škole života, ktoré mu pomôžu zmeniť sa v budúcnosti.

„Vošiel som do telefónnej búdky – bola jediná v našom meste a bola tak populárna, že bolo možné sa do nej dostať iba vo večerných hodinách. Vhodil som mincu a zdvihol som slúchadlo.

Namiesto oznamovacieho tónu zaznel zo slúchadla príjemný, blízky a známy ženský hlas a povedal:

– Všetko je v poriadku, miláčik. Všetko je v poriadku …

– Čo je v poriadku? – povedal som  smutným a depresívnym hlasom po nepríjemných udalostiach posledného mesiaca.

– Všetko bude v poriadku. Ver mi! Milujem ťa. Budem ťa vždycky milovať, nech by sa stalo čokoľvek a nech by si urobil čokoľvek. Pamätaj, prosím, milujem ťa, vážim si ťa a rešpektujem ťa! Nežiadam o odpoveď, môžeš milovať koho chceš alebo nemilovať nikoho. Môžeš si robiť, čo chceš; ísť, kde chceš, s kým budeš chcieť. Vážim si tvoju voľbu, vážim si tvoju  slobodu a dôverujem ti, že urobíš najlepšie rozhodnutie pre seba! Pamätaj len, že na zemi je žena, pre ktorú si ty – jediný, jedinečný, milovaný. A ty jej môžeš vždy zavolať. Milujem ťa. Verím v teba! Ty si poradíš so všetkým! Som s tebou v myšlienkach a pocitoch … Všetko bude, ako má byť … –

Zavesil som a vyšiel von. Bol som šťastný. Pocit naplnenosti mnou pretekal! Do telefónnej búdky vošiel ďalší muž. O pár minút neskôr vyšiel odtiaľ s takmer detským úsmevom, aj keď trochu zmätený … Pri telefónnej  búdke bol dlhý rad mužov. Stáli trpezlivo a navzájom uhýbali pohľadom, predstierali, že nečakajú – niekto čítal, volal, posielal SMS, atď.

Nikto sa nepozeral na ženy idúce okolo, nikto ani nefajčil, pripravujúc sa na tento krátky rozhovor, zaznamenaný niekde na páske kazety pre tých mužov, ktorí potrebujú lásku.“ (Od muža: Koleso života, rok 2008, č. 8, strana 112).

Keď si žena cení muža, znamená to, že rešpektuje jeho dôstojnosť a je mu vďačná zato, že on existuje a zato, čo robí pre ňu. Je dôležité vážiť si charakter muža, jeho intelekt a to, čo on robí pre ženu. Preto je potrebné popremýšľať o prednostiach svojho manžela, urobiť si ich zoznam a v priebehu týždňa mu vyjadriť zato svoju vďačnosť a nezabúdať oceniť jeho prácu ako živiteľa rodiny.

Pre muža je veľmi dôležitý obdiv od ženy. Obdiv je pre neho ako krídla, s pomocou  ktorých muž stúpa vyššie a vyššie, aby urobil všetko, čo bude chcieť milovaná žena. Obdiv znamená slovné vyjadrenie mužských kvalít – charakteristických mužských schopností, úspechov, nápadov, snov, mužského tela. Nájsť slová obdivu k svojmu manželovi pomôže žene prijať ho takého, aký je. Je dôležité byť úprimná a hovoriť konkrétne, napríklad: „Aké máš krásne a silné ruky!“ Ako je pre ženu dôležité byť milovaná, rovnako dôležité je pre muža – vidieť obdiv v očiach svojej ženy. Vďaka úprimným slovám obdivu muž „prekvitá“.

V srdci ženy existuje „trón pre milovaného muža“. Každý muž na ňom túži sedieť. Keď  tento trón zaberajú deti, domáce povinnosti, kariéra, priateľky, rodičia, tak muži čítajú: „obsadené“, a zvyčajne sa s takými ženami nepokúšajú budovať hlboké osobné vzťahy. A keď sa to stane v rodine, potom už nie je miesto pre dohodu, mier a harmóniu. Muž potrebuje cítiť, že má osobitnú hodnotu pre ženu. Ak sa žena bude chovať k svojmu manželovi ako ku kráľovi, tak sa on k nej začne správať ako ku kráľovnej.

Pre muža je dôležité cítiť, že ho žena potrebuje a že je hlavou rodiny, vodcom. Ak muž cíti, že nie je potrebný a že sa bez neho zaobídu, vtedy prežíva silnú osobnú tragédiu. Keď muž prijíma rozhodnutia a žena mu dôveruje a podporuje ho, cíti sa byť úspešným vodcom v rodine.

Muž chce byť ochranca a v tom vidí svoju užitočnosť. V hĺbke duše žena tiež chce, aby bol muž jej ochrancom. On by veľmi rád prejavil svoje mužské kvality, ale často mu správanie ženy dáva tichý odkaz: „Ja sama, zaobídem sa bez teba“ a žena sa domnieva, že je to „dôstojnosť ženy“. Dovoliť manželovi ochrániť ju pred nebezpečenstvom, pred tvrdou prácou a problémami, jej prosba o pomoc – to mu dáva možnosť cítiť sa ako ochranca.

Mužská zodpovednosť je byť živiteľom svojej rodiny. Muž má vrodenú potrebu plniť túto rolu a cítiť sa v tom potrebný, užitočný.

Vnútorný pokoj. 

Vnútorná harmónia pomáha žene znášať životné ťažkosti s pokojom v srdci. Prijatie situácie s pokojom v srdci je pokora. Vnútorný pokoj neodstráni problémy a sklamania, ale dáva silu prekonať a vyriešiť tieto problémy a vyvodiť z nich patričné závery. Aby ste mohli prijímať negatívne situácie s pokojom v srdci, je potrebné si pamätať, že sú to ponaučenia, lekcie v škole života, ktoré nás menia k lepšiemu.

Starostlivosť o domácnosť.

Pre muža je dôležité, aby sa žena s radosťou a láskou starala o domáci krb. Keď sú domáce povinnosti vykonávané iba kvôli „čiarke“ alebo z povinnosti, muž si vždy nájde niečo, čo je nedokončené alebo neurobené tak, ako treba. Keď sa všetko robí s láskou a pokojom v srdci, vtedy muž pociťuje, že doma je čisto, jednoduché jedlá sa stávajú výnimočne chutné, vo všetkom je cítiť lásku.

Ženskosť.

Fascinujúca sila ženskosti spočíva v tom, že je v ostrom kontraste s mužskou silou a mužskými vlastnosťami. Tento rozdiel pomáha mužovi cítiť sa popri žene obzvlášť silným a statočným, odvážnym. Je to jeden z najradostnejších pocitov, ktoré môže muž pociťovať. Práve ženskosť pomáha mužovi stať sa nežným a romantickým.

Radosť zo života.

Lásku k životu, radosť, nadšenie, optimizmus pokladajú muži na žene za naozaj fascinujúce, očarujúce.

Starostlivým skúmaním seba vždy možno nájsť vlastnosti, ktoré sú hodné pochvaly. Stojí zato si zapísať 25 vlastností, ktoré si žena váži sama u seba. Pri sebapoznávaní treba posúdiť, v akej miere sú zastúpené kvality príťažlivej a žiaducej ženy. Potom si treba vybrať jednu kvalitu, ktorá sa málo  prejavuje alebo ktorá chýba a popracovať nad ňou v priebehu týždňa a zároveň sledovať reakcie manžela.

Môže sa zdať, že sa žena musí vtesnať do rámčeka, aby bola príťažlivá. Hlavné je, že ak žena bude rozvíjať vlastnosti, ktoré sú uvedené vyššie, vtedy bude muž ochotný urobiť čokoľvek pre takú ženu, to, o čom si ona ani nedovolila snívať („zniesť modré z neba“). Muž bude podobný na motýľa, ktorého priťahuje svetlo. Žena je ako maják a muž iba reaguje na signál vysielaný k nemu: alebo je „obsadené“ alebo sa prejavuje veľký šarm, pôvab a okúzlenie.

Takže, aby ste našli milovaného muža a prežili s ním celý život: 

1.    Pamätajte si, že muž je ochotný urobiť čokoľvek pre príťažlivú a žiaducu ženu.
2.    Prijímajte muža takého, aký je.
3.    Prijímajte negatívne situácie s pokojom v srdci, ako ponaučenia, lekcie v škole života, ktoré vám pomáhajú zmeniť sa k lepšiemu.
4.    S radosťou a láskou sa starajte o domáci „krb“.
5.    Prejavujte ženskosť a radosť zo života.

 

Autorka: Mgr. Oľga Churikova
Magistra sociálnej pedagogiky,
praktický psychológ,
sociálny a vzdelávací pracovník pre deti s deviantným správaním.

 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív