Ako sa stať šťastným človekom?

jan 6, 2015 | Rôzne

Otázka: „Ako nájsť šťastie?
Odpovedá: Maxim Balaklitsky

 

 

… Raz jeden muž  prišiel na návštevu do domu, kde sa poriadok a čistota jednoducho skveli. Hostiteľ privítal hosťa pri dverách, zazvonil na strieborný zvonček, sluha prišiel a vzal od hosťa  jeho klobúk a dáždnik. Prešli do vstupnej haly, hostiteľ zazvoní na strieborný zvonček, príde vľúdna hostiteľova žena a pýta sa hosťa na jeho rodinu, deti a na jeho zdravie. Idú do jedálne, hostiteľ zazvoní na strieborný zvonček, prídu ružovolíce dcéry pána domu v čistých zásterách a podávajú večeru. Hosť rozmýšľa: „V čom asi bude tajomstvo toho všetkého? Možnože v striebornom zvončeku?“ Rozmýšľa ďalej: „Poprosím hostiteľa, aby mi ho daroval.“ Porozprávali sa o rôznych témach a hosť potom povedal: „Všetko sa mi páčilo, ale môžem sa spýtať jednu vec? Môžete mi darovať váš strieborný zvonček!?“ Hostiteľ zostal prekvapený, ale zvonček mu dal. Hosť prišiel do svojho domu a hovorí svojej žene: „Drahá, našiel som kľúč ku šťastiu! Teraz si ešte len budeme žiť, uvidíš! Rýchlo daj taniere na stôl!“ Žena sa prekvapila, ale pripravila taniere na stôl. Potom muž víťazne vytiahol strieborný zvonček a zazvonil naň.

Zmenilo sa niečo? Samozrejme, že nie!

Toto je jedno židovské podobenstvo (inými slovami – príbehvýmysel), ale v knihách stoviek rešpektovaných vedcov, odborníkov v rôznych oblastiach nájdeme rovnaký jednostranný prístup.

Psychológovia, ekonómovia, jasnovidci tvrdia, že existuje  tajomný „gombík“, ktorý keď stlačíte, tak nájdete šťastie. Rovnakú vec nájdeme aj v literatúre a filmoch: chlapík – hrdina má zázračnú lampu s džinom vo vnútri, ktorý plní jeho želania alebo má zázračný prútik a z ničoho nič sa zoznámite s mužom alebo ženou svojich snov, hrdina porazí nepriateľa, ktorý stojí na ceste jeho šťastiu a vyrieši všetky problémy. A čo Slovo živého Boha? Tiež nás nabáda hľadať takýto strieborný zvonček?

Matúš 25,14-30: „Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. 15 Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schopností. A odcestoval. 16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných päť; 17 podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána.

19 Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. 20 I prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol iných päť a povedal: Pane, päť talentov si mi odovzdal, ajhľa, získal som iných päť! 21 Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! 22 Podobne prišiel ten, čo prijal dva talenty, a povedal: Pane, dva talenty si mi odovzdal, ajhľa, získal som iné dva! 23 Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!

24 Prišiel aj ten, čo dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Ajhľa, tu máš, čo je tvoje! 26 Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. 27 Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze, a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. 28 Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má desať talentov! 29 Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. 30 Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“

Biblia hovorí, že váš život sa nezmení za okamih. Ak chcete nájsť šťastie, musíme si odpovedať na 3 otázky:

ČO môžeme robiť?
PREČO to robiť?
AKO nato?

Rozoberieme si tieto otázky podrobnejšie:

Prvá otázka: ČO môžeme robiť?

Táto otázka sa vzťahuje na naše schopnosti. Majiteľ dal každému jeho talenty, jeho talenty podľa veľkosti jeho sily! To znamená, že všetci ľudia sú rôzni, ale bez darov a bez sily nie je ani jeden! Každý z nás je jedinečný a Boh má pre každého z nás vlastný špeciálny plán.

Podľa finančnej situácie je majiteľ v tomto podobenstve úspešný podnikateľ. On je veľkorysý a dôveruje svojim podriadeným, pretože  im dáva do rúk  veľmi veľké čiastky peňazí, ktoré sú aj dnes veľké, nielen  v dobe  Ježiša – teda 5 talentov, 2 talenty a 1 talent. Talent je miera, ktorou sa meria hmotnosť striebra alebo zlata t.z. 1 talent váži od 26 do 36 kg. Budeme brať do úvahy minimum. Povedzme, že majiteľ dal peniaze podľa minimálnej hmotnosti – 26 kg. To znamená, že sluhovia dostali po 130, 52 a 26 kg striebra. V meste Charkov (Ukrajina) záložne minulý týždeň striebro vykupovali  za 53 kopejok za 1 gram. Takže sluhovia dostali po  68 000, 27 000 a 13 000 hrivien (t.j. 3 609 €, 1 433 € a 690 € *). Chápem, že žiadna hranica na dokonalosť neexistuje, ale ak každý z nás má nejakého strýka na Kanárskych ostrovoch, ktorý vám pošle minimálne 690 eur, mnohým z nás by sa podarilo za tie peniaze vylepšiť si súkromné problémy. To sme počítali jeden talent po 26 kg a koľko hrivien/eur vyjde, keby sme počítali za jeden talent 36 kg?

Tak Ježiš oceňuje potenciál každého z nás! Každý z nás Jeho silou dokáže robiť divy, ktorým ani sami nevieme uveriť! V Kristovi môžeme urobiť viac, ako si vieme predstaviť! To je naozaj dobrá správa!

Druhá otázka:  PREČO to robiť?

Schopnosti sú nám dané na určitý účel. Na ceste k tomuto cieľu je aj naše šťastie. O aký cieľ ide podľa podobenstva z Biblie? V skutočnosti ide o to, aby sme vložili naše talenty do podnikania a dostali zisk! To znamená, že využitie Božích schopností v nás bude dobré aj pre nás, bude dobré aj ostatným ľudom a Bohu. Nám len treba urobiť to, čo môžeme robiť a znamená to, že sme k tomu Bohom povolaní!

Tretia otázka: AKO nato?

Týka sa to nášho úsilia. Bez práce nie sú koláče. Boh nám vytvoril všetky podmienky, ktoré nám umožnia stať sa silnými, dospelými jedincami, ktorí vedia, prečo konajú tak alebo onak.

… Sú dvaja bratia. Jeden sa pýta druhého: „Prečo nechodíš do kostola?“ „Nemôžem, démoni to nedovolia. Úplne ma vyčerpali.“ – hovorí druhý. „Tak im povedz, že ideš do kina!“- odpovedá prvý. …

Máme pred sebou dve cesty: Božiu cestu sebakontroly a diabolskú cestu sebaklamu.

Talenty sa sami od seba nerozmnožili v rukách sluhov. Sluhovia museli pracovať, aby sa dostavil výsledok. Niekto môže povedať: „Ja sa rozhodnem, akú zodpovednosť zoberiem na seba!“ Je to pravda, my sa rozhodujeme, ale šťastie neprichádza samo, keď zostaneme nečinní.

Existujú kresťania, ktorí sedia celý svoj život na bohoslužbách a nevidia Božie požehnanie a moc, nevedia nič o svojich schopnostiach, nenašli svoje miesto v živote, ich talenty sú pochované. Ale Boh chce, aby sme vyskúšali Jeho moc, aby sme sa dozvedeli o Jeho štedrosti k nám, aby náš život mal svoj zmysel. Úrodu môžeme mať len vtedy, ak zasadíme semená do pôdy.

Na druhej strane, Ježiš nás vykúpil zo smrti Svojou obeťou. On je pánom nášho života a my sme Jeho pracovníci, a keď nebudeme plniť Jeho nariadenia, On nás bude brať na zodpovednosť za lenivosť. Túto situáciu môžeme porovnať s armádou počas vojny. Čo sa stane s vojakmi, ak na základe rozkazu nepôjdu do boja? Má to závažné následky až po vojenský súd! A keď pôjdu do boja? Potom budú mať šancu vyhrať. Ježiš nechce, aby sme presedeli celý život v zákopoch. Chce, aby sme boli víťazi!

Od riešenia týchto problémov závisí naša budúcnosť. Šťastný život je harmonický život. Niet lepšej harmónie, než je mier s Bohom, než je dodržiavanie Jeho plánu pre môj život. Radosť sa potom stáva prirodzenou a človek sa cíti ako ryba vo vode. Ale čo by sa stalo, keby sme ryby nechali ležať na brehu? Taká ryba nebude šťastná, lebo nie je vo vode!

Musíme si nájsť svoje miesto v živote, nájsť si takú „vodu“ (obrazne povedané), kde by sme sa cítili ako ryby vo vode. Keď si človek našiel svoje poslanie, zmysel svojho života, je neporaziteľný! Prečo boli komunisti schopní na 70 rokov udržať si moc v našej krajine (Ukrajina)? Lebo fanaticky verili v svoju pravdu a v právo zmeniť svet. Dnes som čítal knihy odporcov komunistického režimu, napísané v 20-tych rokoch minulého storočia. Ich autori nemôžu skryť svoj obdiv. Uznávajú, že Červená armáda ich porazila ani nie tak silou zbraní, ako skôr vierou v správnosť ich pravdy a vierou v to, že len oni majú prednosť a výhodu.

Rovnaké princípy platia aj v duchovnom živote. Pozoruhodným príkladom sú kresťanskí misionári. Tu je jeden príbeh.

… Otec Brown bol žeravý misionár. Prečo? Keď ho kanibali posadili do kotla, povedal: „Aspoň dúfajme, že teraz pocítia chuť náboženstva!“ …

Ako vykročiť na cestu ku šťastiu? Ako sa stať šťastným? Je potrebné znásobiť naše talenty. Musíme nájsť SKUTOČNÝ zmysel svojho života a pracovať na jeho dosiahnutí.

Aby sme si vybrali cieľ, je potrebné:

1. ako hovorí Ježišove podobenstvo, treba sa stretnúť s majiteľom firmy, aby ste zistili svoje schopnosti. Jeho telefónne číslo (t.j. cez modlitbu) nikdy nie je obsadené. Jeho zástupcovia a konzultanti sú vždy pripravení pomôcť.

2. treba nájsť zmysel života, pre ktorý má zmysel pracovať, ktorý je prospešný pre vás a ďalších ľudí. To najlepšie, čomu sa môžete venovať, aby ste mali možnosť meniť životy ľudí Božím slovom, je pomôcť im nájsť nádej v Bohu a poskytovať im podporu, poradenstvo v ťažkostiach, pomôcť im v budúcnosti nájsť večný život.

To je, čo sa týka talentov. Ale je tu ešte niečo iné. Archimedes povedal: „Daj mi podporu a ja budem hýbať svetom“. Táto podpora sú rovnako zmýšľajúci ľudia, ktorí idú za rovnakým cieľom. Som presvedčený, že najlepším variantom takéhoto tímu je spoločenstvo ľudí, ktorí hľadajú zmysel života, hľadajú Boha. Najlepšie využitie vašich síl je pripojiť sa k Božiemu ľudu, nájsť si službu podľa talentov a začať robiť niečo zaujímavé až do konca svojho života.

Ale prečo tretí sluha nerozmnožil svoj talent? Myslel si, že majiteľ je tvrdý človek a neodpustí mu v prípade bankrotu. Ak sme presvedčení, že Boh nás miluje a bude dopĺňať naše slabosti v ťažkej chvíli, budeme znovu a znovu vstávať a postavíme sa tvárou v tvár životným ťažkostiam.

Keď Abrahám Lincoln, budúci prezident USA, prehral  kampaň proti senátorovi  Stephenovi Douglasovi, svojim stúpencom povedal, že nie je správne „vzdať sa nielen po jednej, ale ani po stej prehre …“.

Ježiš chce povedať, že hlavnou prekážkou na našej ceste za šťastím môže byť nesprávne pochopenie Boha, nie také, ako Ho zobrazuje vo svojom podobenstve Kristus. A ako získať správnu predstavu o Bohu? Treba Ho osobne poznať! Mať osobné odpovede na modlitby, osobné víťazstvá nad hriechom,  osobné požehnanie, osobnú službu a osobnú vieru. Nemôžeme veriť za druhého, rovnako ako je nemožné za niekoho iného dýchať a prehĺtať.

Takže, ako sa stať šťastným?

Musíme si odpovedať na tri otázky: ČO mám robiť? PREČO to robiť? A AKO?
Ako si na tieto otázky odpovedať?

Po prvé – poproste  Ježiša, aby vás presvedčil o vašich talentoch.
Po druhé – uplatnite svoje schopnosti v službe Bohu.
Po tretie – nikdy sa nezastavujte na tejto ceste.

Keď som šiel touto cestou šťastia, získal som:

  • osobnú dôstojnosť, ktorú nenaruší nejaký konflikt,
  • vedomie svojej talentovanosti (áno, to je Božia zásluha!),
  • možnosť plnej sebarealizácie sa v zaujímavej službe,
  • uspokojenie z vedomia, že som si vybral správnu cestu, ktorá je prospešná pre mňa a ďalších ľudí.

Môžete urobiť presne to isté. Ste nadaní a ste stvorení pre šťastie! A ak už dnes vykročíte na túto cestu, uisťujem vás: príde deň, keď si aj vy vypočujete slová nášho milujúceho Boha, Ježiša Krista: „Dobre, NAPÍŠ TU SVOJE MENO. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho Pána!“

*poznámka prekladateľa: kurz UAH/EUR k 5.1.2015

 

S prianím Božieho požehnania,
Maxim

 

Preložené so súhlasom Maxima Balaklitskeho.

Archív