Ako sa dá vysvetliť tvrdosť Starého Zákona?

okt 8, 2015 | Výklad Písma

Otázka: „Dobrý deň! Veľmi chcem, aby Biblia nebola výmyslom. Večný život v tej forme, ktorú zasľúbil kresťanský Boh, je to najlepšie, čo som schopný predstaviť si. No trápia ma smutné pochybnosti ohľadom rôznych miest v Biblií. Jedno z nich je v 5. knihe Mojžišovej 25,11-12. Ťažko si predstaviť, že by dnes bolo niečo také možné bez šoku a psychických následkov. Oko za oko, ruka za prirodzenie … Ako sa dá vysvetliť podobná tvrdosť? Ďakujem.“

 

(Pýta sa: Maxim, dňa 6.8.2015) zdroj:
Odpovedá: Viktor Belousov

 

Dobrý deň Maxim,

 

lepšie je začať čítať z Nového Zákona (NZ), bude vám viac pochopiteľný. Modlite sa pred čítaním k Bohu svojimi slovami. Keď čítame Starý Zákon (SZ), nájdeme tam trochu inú kultúru a odlišné úlohy.

Načrtnem vám niekoľko praktických rozdielov (bez detailného vysvetlenie z Biblie):

1. SZ (najmä 5 kníh Mojžišových) bol predkladaný ako štátny zákon v teokratickom štáte. V súlade s tým sa tam nachádzajú trestné odstavce (ktoré vždy vyzerajú surovo) a mnohé ďalšie. V NZ Cirkev nie je viazaná na žiadny štát a na základe toho Cirkev nevykonáva funkcie štátu.

2. SZ nie je obdobie „osvieteného humanizmu“, život bol zložitý a ľudia sa hodnotili podľa skutkov. Vnútorný stav človeka nemal z hľadiska Zákona takú hodnotu. A v NZ je trochu iný svet, hoci z právneho hľadiska tiež zložitý. Dôraz sa kladie nielen na skutky, ale aj na charakter, vzťahy, vieru, motívy.

3. Čo je hlavné. V SZ na Ježiša Krista ako predobraz poukazovali obete. No mnohí ľudia to nechápali a skĺzavali k mechanickému, formálnemu vykonávaniu obetí (dôsledok: farizeji v NZ, ktorí ukrižovali Ježiša). Boh ich usvedčoval skrze prorokov, vysvetľoval, odpúšťal – avšak … V NZ prichádza Ježiš Kristus ako živé stelesnenie Neviditeľného Boha. On Svojim charakterom ukazuje, ako to treba robiť správne. On umiera za ľudstvo, pričom zobral na Seba všetky hriechy. Učeníci sa učia na Jeho príklade. Evanjelium – to nie je zoznam zákonov, je to opis Jeho vzoru a Jeho odporúčaní.

Prví kresťania nemali k dispozícií NZ, pretože text NZ ešte nebol napísaný – všetko sa odovzdávalo cez príklad (vzor) a rozprávanie tých, ktorí svojim životom dokázali autoritu. Všetci čítali SZ, no videli tam predobrazy Ježiša Krista – v obradoch, v obetovaných zvieratách, v sviatkoch atď. Pozerali sa na SZ z úplne inej perspektívy. Potom boli napísané Evanjeliá, listy. V nich je daná praktická aplikácia – ako žiť podľa vzoru Ježiša Krista.

 

S prianím Božieho požehnania,
Viktor

 

zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív