Ako sa Boh stavia voči meškaniu?

aug 30, 2015 | Rôzne

Otázka: „Ako sa Boh stavia voči meškaniu?

(Pýta sa: Galina, dňa 23.11.2011),
Odpovedá: Inna Belonožko

 

 

 

Dobrý deň Galina,

 

dobrá otázka. Jednoznačne, Bohu nie je vlastné meškanie. On sám nikdy nemešká, a teda, stavia sa k tomu negatívne. Ak je Stvoriteľ, náš Hospodin, veľmi dochvíľny, seriózny, presný, verný a spoľahlivý Priateľ – potom aj my, ľudia, Jeho deti, máme mať rovnaké charakterové kvality, princípy v živote.

Je to súčasť nášho charakteru, štýlu života a práce. Dochvíľnosť orientuje človeka na úspech. Meškanie bude, pravdepodobne, charakterizovať človeka ako takého, ktorý neseriózne pristupuje k práci alebo k inému človeku. Je to prejav neúcty. Samozrejme, situácie môžu byť rôzne, a stáva sa, že sa meškaniu nevyhneme. No nežijeme na neobývanom ostrove a vždy je možné zavolať alebo dať vedieť iným spôsobom o tom, že sa oneskoríme.

To sa vynára ďalšia otázka: A ako reagujeme my sami, keď čakáme? Keď sa druhý človek oneskorí? Aké myšlienky nás napadajú? Prežívame to alebo sme nespokojní? Ak vyžadujeme od ľudí i od Boha dochvíľnosť, je potrebné, aby bol človek sám taký.

Čas, ktorý človek má, je veľmi cenný. Preto je dôležité vedieť s ním zaobchádzať a vážiť si drahocenné minúty každý deň. Je príjemné mať do činenia s dôslednými, presnými, spoľahlivými, zodpovednými a dochvíľnymi ľuďmi. Pri takom prístupe k priateľstvu, konaniu alebo k práci sa výborne upevňujú dobré vzťahy, buduje sa dôvera.

Liknavosť je zhubný, škodlivý zvyk. Človek, ktorý má problémy s meškaním alebo ktorý je pomalý, má rozvíjať svoj rozum, získavať návyk správneho plánovania svojho času na dosiahnutie čo najlepších výsledkov, vytvárať si návyk na poriadok/režim. Ježiš Kristus prišiel na svet aj ako Ten, ktorý budoval charakter, preto sa v každom Svojom diele snažil o dokonalosť. On je pre nás vzorom.

Usilovne pracovať, robiť všetko načas, prinášať úžitok – to je ozajstné požehnanie. Božie Slovo nás učí: „v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi“ (list Rimanom 12,11).

 

Prajem vám požehnanie a radosť!

 

S úctou,
Inna

 

zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív