Ako rozumieť tomu, čo povedal Boh, že muž má panovať nad ženou?

jan 27, 2013 | Domov, rodina a manželstvo | 0 komentárov

Otázka: „Dobrý deň. Ako mám pochopiť, čo Boh povedal, že muž MÁ panovať nad ženou. To znamená, že Boh vyžaduje od muža, aby to robil? Všetci naokolo – minimálne väčšina žien, vrátane niektorých mužov – hovoria, že žena je roveň mužovi a v kresťanstve nemá jeden nad druhým vládnuť. Alebo keď uznávajú nadvládu muža, zakrývajú jeho prikazovanie slovami LÁSKA, STAROSTLIVOSŤ, SLUŽBA … akoby žena, ktorá nemôže prikazovať, nemohla milovať manžela, postarať sa o neho, slúžiť. „
 
 
(Pýta sa Ruslan, dňa 9.5.2012)
Odpovedá: Vitalij Kolesnik
 
 
 
Dobrý deň Ruslan!
 
 
Faktom je, že v našom hriešnom svete je význam slova „panovať“ trochu prekrútený.
 
 
Kristus povedal svojim učeníkom toto:
„Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. 27 Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.“ (Lukáš 22,25-27)
 
 
Všimnite si, že Kristus, ktorý je Kráľ kráľov a Pán pánov, sa medzi ľuďmi správa ako sluha. Je to je to isté, ako keď milujúca matka „panuje“ nad svojím dieťaťom tak, že vstane o tretej v noci a ide ho utešiť. Neleží na posteli a nekričí na dieťa, aby prestalo plakať.
 
Napríklad, Boh stvoril muža fyzicky silnejšieho ako ženu, no On nechcel, aby muž využíval svoju fyzickú silu na ubližovanie žene. V súlade s nebeskými normami, pravé „panovanie“ je prejav INICIATÍVY v oblasti STAROSTLIVOSTI o tých, ktorých Boh zveril do vášho opatrovníctva. Takto má muž „panovať“ nad ženou. Hriech pokrivil túto pravdu v nás, a ako ste si správne všimli, muži sa často svoju diktatúru snažia ospravedlňovať slovami „láska“, „starostlivosť“, „služba“ …
 
 
V Biblii je napísané:
„a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu …“ (List Efezským 5,21-25)
 
 
V tomto prípade slovo „podriaďujte sa“ neznamená otrockú poslušnosť, tu sa má na mysli „pomáhajte“ v rozumnej službe manželovi. Je napísané, podriaďujte sa mužom „ako Pánovi“, to znamená „majte úctu voči svojmu manželovi“. Predtým, v 21. verši je napísané: „podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom“ a o takomto podriaďovaní sa tu hovorí.
 
 
Manžel by mal tak milovať svoju ženu, ako Kristus miluje svoju Cirkev, kvôli ktorej On  dokonca podstúpil smrť na kríži. Rovnako muž má byť ochotný obetovať svoj život kvôli spáse (záchrane) svojej milovanej ženy.
 
 
Preto bude dobré pre nás všetkých, keď si ešte raz prečítame Nový zákon, aby sme si znovu pripomenuli, ako Kristus prejavoval svoju kráľovskú nadvládu prostredníctvom služby ľuďom.
 
 
Nech vás Boh požehnáva!
 
 
 
 
S pozdravom,
Vitalij
 

 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru.

 
 
 
 

Archív