Ako prísť ku Kristovi

sep 2, 2012 | Odpustenie a vyznanie

Často počujem: „príďte ku Kristovi, pozerajte sa na Ježiša, žite a choďte s Bohom.“ Čo to znamená v praxi?

Pýta sa: Peter
Odpovedá: pastor Eugen V.

 

V tejto otázke sú obsiahnuté minimálne 4 témy a sú to veľmi dôležité témy. Budem na ne odpovedať postupne.

 

  1. „Príďte ku Kristovi“: s touto vetou sa veľmi často stretávame v Biblií. Začneme od slov samotného Ježiša (Mat 11,28-30)

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; 30 lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!“

Človek celý svoj život nesie v sebe bremeno – bremeno  hriechu, trápení, osamelosti, nepochopenia. Človeka ustavične trápia myšlienky, čo bude zajtra (v tomto živote a potom) Kristus nám ponúka: prísť k Nemu a On to naše bremeno zoberie z nás preč. Takže, čo to znamená prísť k Nemu? Čo sa pod tým myslí?

Zjavenie 3,20: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“

Izaiáš 55,3: „Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi“.

Keď ste niekedy čítali Bibliu alebo počúvali kázanie z Božieho slova, určite vás napadla myšlienka: „Je možné, že zle žijem? Nekonám podľa toho, čo sa hovorí v Biblií. Možnože to, čo som prečítal dnes, sa hovorí mne?“ Alebo ste urobili niečo nepekné a trápi vás svedomie.

V tomto prípade sa Kristus skúša „zamiešať“ do vášho života. Prísť ku Kristovi znamená prijať Jeho vôľu vo vzťahu k vám, ktorá je jasne vyjadrená v Biblií. Prísť ku Kristovi znamená neprekážať Mu v komunikácií s vami, v nadväzovaní a budovaní vzťahu s vami.

 

  1. Izaiáš  1,18: „Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“

V tomto texte je napísané, že prísť k Bohu znamená priznať sa Mu na modlitbe ku všetkým svojich hriechom, pokajať sa z nich a vyjadriť ochotu už viac to nerobiť.

 Jakub 4,8-10: „Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia; 9 uvedomte si svoju biedu, žalostite a plačte! Nech sa váš smiech obráti na žalosť a radosť na žiaľ! 10 Pokorte sa pred Pánom a povýši vás“.

 

  1. Najdôležitejšia vec, bez ktorej nie je možné urobiť prvé dva body, je priznať, že Ježiš je vašim  Bohom a Spasiteľom.

Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69 a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží“ (Ján 6,68-69).

 

  1. Keď prichádzame k niekomu na návštevu a sú v dome, okrem domáceho pána, aj  iní ľudia, ako sa dozviete, že sme prišli k domácemu pánovi a nie k tým druhým? Bude to vidno z nášho  vzťahu  k domácemu pánovi. Budeme s ním hovoriť a konať podľa toho, prečo sme prišli k nemu na návštevu.

 

Taký istý princíp funguje aj s Kristom. V tomto svete je veľa pánov, ktorí idú s nami v našom živote: práca, peniaze, rodina, hobby, voľný čas. Majú právo na existenciu v našom živote, bez nich by bol život prázdny, ale keď je toto všetko bez Boha, je to príliš málo. A aby sme dali najavo, že sme do tohto života  prišli nielen kvôli práci, peniazom a rodine, ale hlavne kvôli Bohu, potom budeme venovať zvlášť Jemu čas a miesto pre vytváranie vzťahu. Postavíme naše spoločné veci s Ním na vyššiu úroveň ako všetko ostatné. Práve toto bude znamením, že ste prišli ku Kristovi!

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“. (Matúš 6,33)

 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív