8. časť: Pôst ako nástroj premeny človeka

júl 24, 2019 | Duchovná premena

Cyklus s Vitalijom Olijnikom pod názvom „Premena“ je práve pre vás, keď chcete naozaj žiť Božím životom. V cykle sa dozviete všetky časti Božej vôle, ktoré súvisia s premenou kresťana. Čo vás čaká v 12-tich častiach? 1. Aký je podľa Svätého písma cieľ života s Bohom tu na zemi 2. Aké falošné, nesprávne ideály v náboženskom svete existujú v téme Falošná duchovnosť. 3. Pozrieme sa na Mechanizmus premeny. 4-12. Rozoberieme si konkrétne nástroje z Božieho slova, aby sme mohli reálne, prakticky žiť víťazným životom, aby keď sa za 3,5 roka obzrieme späť, mohli sme povedať: „Nie som taký ako predtým, som iná, Hospodin mi pomohol oslobodiť sa od ….“ Budeme študovať tieto nástroje: Sväté písmo, modlitba, myšlienky, pôst, vyznanie.

V tejto časti sa dozviete: Čo je to pôst? Aký má byť pôst, aby bol prostriedkom na duchovnú premenu človeka? Čo hovorí Biblia o pôste? Aké dve kľúčové otázky si treba zodpovedať pred pôstom? Ako sa prakticky robí pôst (5 krokov)?

Preložené a natitulkované so súhlasom Vitalija Olijnika.

Archív