2. časť: Dva rodokmene. (1. kniha Mojžišova 4. – 5. kapitola)

apr 28, 2020 | Božia zvesť

V dnešnej časti sa dozviete: Akú hlavnú správu nám Boh hovorí v 1. knihe Mojžišovej 4. a 5. kapitole? Ako sa to týka nášho života? Kto sa ako prvý skrýval v Biblii? Čo spôsobuje, že chceme odísť preč od Boha? V čom boli rozdielni bratia Kain a Šét, otcovia 2 rodokmeňov? V čom bol rozdiel a aké boli charakteristické črty 2 rodokmeňov: Kaina a Šéta? K čomu viedli ich rozhodnutia?

Nový cyklus programov s Vitalijom Olijnikom pod názvom Božia zvesť otvára cestu putovania po stránkach Svätého písma. Cieľom cyklu je prečítať celú Bibliu od začiatku do konca a v každej časti nájsť odpoveď na otázku: Aká je Božia zvesť? Akú hlavnú správu nám chce Boh odovzdať v tomto úryvku? Nalaďte sa s nami na cestu po Božom slove a počúvanie Božej zvesti, putovanie pokračuje :).

Preložené a natitulkované so súhlasom Vitalija Olijnika.

Archív