10. Sergej Močalin

sep 4, 2012 | Osobné skúsenosti

Určite poznáte porekadlo: „Poctivou prácou nebudeš mať kamenný palác“. Kedysi som považoval toto porekadlo za správne a žil som podľa neho. Hral som karty, podvádzal som rôznymi spôsobmi, klamal som ľudí. Takto som sa cítil múdrejší, šikovnejší ako tí, ktorých som podviedol.

 

Raz som sa náhodou ocitol na kurze Štúdia Biblie. Keď tam porozprávali o pláne spasenia, ktorý vykonal Kristus, otriaslo mnou, že Boh dobrovoľne chcel zomrieť namiesto nás, namiesto mňa – hriešneho. Pre mňa to bolo také nečakané a také prekvapujúce, že sa zo mňa stal veriaci človek. Tak som túžil urobiť niečo dobré pre Neho! No čo už ja môžem? Ako je napísané v Žalme 116,12-14: „Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? 13 Pozdvihnem kalich spasenia a vzývať budem meno Hospodinovo. 14 Ja splním svoje sľuby Hospodinovi pred všetkým Jeho ľudom.“ To som urobil aj ja: prijal som kalich spasenia. Vedome som sa postavil na Božiu stranu, začal som čítať Bibliu, aby som sa čo najviac o Ňom dozvedel. Suma sumárum už 15 rokov chodím do cirkevného spoločenstva a spoznávam Boží charakter. V každej zdanlivo bezvýchodiskovej situácii sa nevzdávam a nezúfam, ale obraciam sa k Bohu cez modlitbu. A On mi dáva duševný pokoj.
 

Som podnikateľ, obchodujem s autami. Keď ma klamú rovnako, ako som to kedysi robil aj ja, nemstím sa im, ale prosím, aby Sám Boh urobil v tej situácii to, čo On uzná za vhodné. Stále sa presviedčam, že je to vždy to najlepšie východisko z danej situácie. Uvediem príklad. Ukradli mi 8 000 dolárov. Predtým by som po nociach nespal a len rozmýšľal, ako dostať naspäť peniaze, ako sa pomstiť a čo s tým robiť. A teraz som to riešil takto: poprosil som Boha o pomoc a pokoj. Boh ma upokojil a naďalej mi dáva všetko, čo potrebujem pre život, stará sa o uspokojenie všetkých mojich potrieb.

 

Boh zmenil moje srdce a ja som sa rozhodol prijímať ľudí takých, akí sú. Prosil som o to Boha a teším sa, že teraz dokážem ľuďom odpustiť z celého srdca. Predtým sa mi páčilo klamať ľudí: predávať pančovanú vodku, obohrávať v kartách, hromadiť nekalý zisk. S kamarátmi sme hrali hazardné hry, podvádzali sme v tovare a vykonali mnoho iných nečestných činov. Teraz to nenávidím, cítim voči tomu hnus. Ďakujem Bohu, že mi odpustil všetky moje minulé hriechy, moju podvody a klamstvá, a veľa toho, čo ani vypovedať nemôžem. Na začiatku som mal pochybnosti: či mi to Boh všetko odpustí, pretože som urobil mnoho nespravodlivého vo svojom živote a ublížil veľa ľuďom. Keď som však začal čítať Bibliu, uvedomil som si, že Boh ma miluje takého, aký som. Dal som svoje srdce Ježišovi ako odpoveď na Jeho lásku. Poprosil som Boha, aby očistil moje srdce od všetkých neprávostí. A Boh ma zmenil, aj keď to vôbec nebolo ľahké. Všetkých ľudí naokolo veľmi prekvapila moja zmena charakteru a zmena môjho života, ktorá s tým súvisela. Teraz sa zo všetkého najviac bojím narušiť moje priateľstvo s Ježišom, nechcem sklamať Jeho dôveru vo mňa.
 

Zoznámenie sa s Ježišom úplne prevrátilo všetky moje predstavy o živote. Dnes žijem podľa Božích princípov a cítim sa oveľa šťastnejší, ako predtým, keď som sa riadil ľudskými pravidlami. Dnes nikoho neklamem. Žijem podľa zlatého pravidla, ktoré je napísané v Biblii, v Evanjeliu podľa Matúša: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“ (Matúš 7,12)

 

Preložené so súhlasom www.3angels.ru.

 

 

Archív