1. časť: Narodenie Ježiša

aug 13, 2013 | Evanjeliá očami autorov | 0 komentárov

Cieľom tohto cyklu je ukázať známe príbehy z evanjelii z neznámeho uhla pohľadu. Evanjeliá v ich pravom historicko-kultúrnom kontexte s Alexandrom Bolotnikovom.

V tejto časti sa dozviete: Prečo sa Ježiš musel narodiť práve v Betleheme a nie niekde inde? Kto boli pastieri, ktorí prišli pozdraviť narodeného Spasiteľa z Lukáša 2,8? Ako v skutočnosti vyzeralo miesto narodenia Ježiša a v čom sa odlišuje od súčasných obrázkov pre deti? Kedy sa narodil približne Ježiš Kristus podľa Biblie?

Preložené a natitulkované so súhlasom rádiotelecentra Hlas nádeje.

Archív