1. časť: Tajomná kniha

okt 29, 2018 | Štúdium Biblie, Zjavenie Jána

Cyklom seminárov o knihe Zjavenie nás sprevádza uznávaný doktor teológie Alexander Bolotnikov.

V tejto časti sa dozviete: Aké dve hlavné časti má kniha Zjavenie? Čo vedeli prví kresťania, čo my nevieme? Na aké princípy sa spoliehal apoštol Ján, keď písal túto tajomnú knihu?

Kniha Zjavenie apoštola Jána je napísaná jazykom symbolov, ktoré sa zdajú ťažké na pochopenie dnešným ľuďom. Avšak tí, komu bola adresovaná táto zvesť, veľmi dobre chápali, čo chcel Ján povedať. Ako treba chápať knihu Zjavenie? Paralely s knihami Starého zákona nám umožnia uvidieť skutočný zmysel Jánovej zvesti. Vydajte sa s nami na cestu a objavte tajomstvá knihy Zjavenie!

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

Archív