1. časť: Cieľ života s Bohom

apr 29, 2019 | Duchovná premena

Nový cyklus s Vitalijom Olijnikom pod názvom „Premena“ je práve pre vás, keď chcete naozaj žiť Božím životom. V cykle sa dozviete všetky časti Božej vôle, ktoré súvisia s premenou kresťana. Čo vás čaká v 12-tich častiach? 1. Aký je podľa Svätého písma cieľ života s Bohom tu na zemi 2. Aké falošné, nesprávne ideály v náboženskom svete existujú v téme Falošná duchovnosť. 3. Pozrieme sa na Mechanizmus premeny. 4-12. Rozoberieme si konkrétne nástroje z Božieho slova, aby sme mohli reálne, prakticky žiť víťazným životom, aby keď sa za 3,5 roka obzrieme späť, mohli sme povedať: „Nie som taký ako predtým, som iná, Hospodin mi pomohol oslobodiť sa od ….“ Budeme študovať tieto nástroje: Sväté písmo, modlitba, myšlienky, pôst, vyznanie. 

​V tejto časti sa dozviete: Akí máme byť? Aký je cieľ života s Bohom tu na zemi? Ako je cieľ života s Bohom vyjadrený vo Svätom Písme?

Preložené a natitulkované so súhlasom Vitalija Olijnika.

Archív