2. časť: Hviezda z Východu

Cieľom tohto cyklu je ukázať známe príbehy z evanjelii z neznámeho uhla pohľadu. Evanjeliá v ich pravom historicko-kultúrnom kontexte s Alexandrom Bolotnikovom.

V tejto časti sa dozviete: Aký bol cieľ evanjelistu Matúša, keď opisuje narodenie Ježiša pomocou mudrcov a hviezdy? Ako súvisí história narodenia Abraháma s históriou narodenia Ježiša? Odkiaľ prišli mudrci? Prečo sa Herodes a celý Jeruzalem preľakli, keď im mudrci rozprávali o hviezde, ktorá ich priviedla? Čoho sa týka jeden z hlavných konfliktov v evanjeliách?

​Preložené a natitulkované so súhlasom rádiotelecentra Hlas nádeje.

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Duchovno-vzdelávacia oblasť » Evanjeliá očami autorov » 2. časť: Hviezda z Východu