Ako rozumieť tomu, čo povedal Boh, že muž má panovať nad ženou?
234 Downloads