Po druhom vzkriesení išli ľudia bojovať proti Božiemu mestu …
225 Downloads