Po druhom vzkriesení išli ľudia bojovať proti Božiemu mestu …
242 Downloads