Po druhom vzkriesení išli ľudia bojovať proti Božiemu mestu …
259 Downloads