Po druhom vzkriesení išli ľudia bojovať proti Božiemu mestu …
200 Downloads