Nebuďte ustarostení

V tejto časti sa dozviete: Čo hovorí Biblia na aktuálnu tému ustarostenosti?

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

 

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Duchovno-vzdelávacia oblasť » Napísané je » Nebuďte ustarostení