Jurij Potapov: Pokánie vo väzení

​​Cyklus Tvárou v tvár je cyklus, kde sa bežní ľudia delia o svoje skúsenosti na ceste s Bohom alebo o to, aká bola ich cesta k Bohu.

V dnešnej časti Jurij Potapov odpovedá na tieto otázky: Ako vo vašom srdci dozrelo rozhodnutie slúžiť väzňom? Akým spôsobom sa vo vás začala formovať predstava o Bohu? Ako konkrétne začalo evanjelium meniť vaše srdce? Akú odpoveď ste dostali na otázku: Čo budem robiť po prepustení z väzenia? Čo je pre vás najdôležitejšie vo vzťahu s Bohom? Aký je váš život dnes?

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

krokdoneba.com © 2012 - 2019 | Vytvoril: shazucha.sk

Duchovno-vzdelávacia oblasť » Tvárou v tvár » Jurij Potapov: Pokánie vo väzení