Logo Krok do neba

Nebo na zemi: videá - 1

Počet zobrazení 1256   Počet stiahnutí 299 | Stiahnuť | Naspäť

1. Kde prebýva Boh (prvá časť)

V tejto časti sa dozviete: 

Hospodin prebýva v Nebeskom Chráme. Ako pochopiť, že Boh je všadeprítomný, akým spôsobom môže byť Boh súčasne prítomný všade? Môže človek pochopiť, aký je Boh? Tretie nebo v 2. liste Korintským 12,2. Biblia verzus panteizmus: klaňanie sa tomu, čo bolo stvorené a nie Stvoriteľovi. 

Preložené a natitulkované so súhlasom www.3angels.ru.

 

                                                                  

                                                                                                                                 krokdoneba.com ©ˆ 2012 - 2014, Kontakt: info@krokdoneba.com